Okres Bożego Narodzenia to trwanie w świątecznej radości, a my, społeczność urszulańskiego liceum, spotykamy się  w tym czasie, aby wspólnie tej radości dać wyraz śpiewając kolędy.  W tym roku spotkanie miało szczególny charakter – zaproszeni przez nas goście: uczniowie, rodzice uczniów, ich rodziny, nauczyciele, siostry oraz przyjaciele szkoły, wzięli udział w kweście na rzecz wsparcia budowy studni na urszulańskiej placówce misyjnej w miejscowości Lehar w Senegalu.

W związku z tym nie zabrakło akcentów afrykańskich. W programie wieczoru znalazło się spotkanie z gośćmi specjalnymi, którzy podzielili się z zebranymi doświadczeniem pracy na misjach – s. Lucyną Hałabis, elżbietanką, która od wielu lat pracuje w Tanzanii, oraz Kubą Wojsławskim, absolwentem naszej szkoły, który pomagał misjonarzom podczas letniego pobytu w Liberii. s. Lucyna opowiedziała, między innymi, o świętowaniu Bożego Narodzenia w Tanzanii i wielu innych aspektach życia codziennego ludzi żyjących w tym regionie Czarnego Lądu.

To nie koniec afrykańskich akcentów. W trakcie śpiewania kolęd, które poprowadził p. Robert Ruszczak,  na scenie pojawili się wyjątkowi goście, dwóch stypendystów studiów muzycznych, którzy pobierają naukę we Wrocławiu. Gustave Houboutouni (trąbka) i Jordan Bendoloum (saksofon), którzy pochodzą z Republiki Środkowej Afryki, są w naszym mieście pod opieką Kuby, który mieszka z nimi pomaga im w codzienności. Oprócz nich w zespole muzyków animujących śpiewanie kolęd byli także uczniowie i rodzice uczniów: na wiolonczeli p. Barbara Nowak, na gitarze p Wojciech Franaszczuk i na drugiej gitarze p. Grzegorz Mielcarek. Wieczorne kolędowanie rozpoczęło się występem szkolnego chóru, który pod kierunkiem p. Małgorzaty Lewandowskiej wykonał cztery utwory: „Gaudete”, „Jezu śliczny kwiecie”, „Joy to the world” i „Wody Jordanu”.

Po spotkaniu w auli zaproszeni goście udali się do uczelni, gdzie był czas na spotkanie przy ciastku i herbacie. I tam także dał się zauważyć leitmotif wieczoru – a nawiazaniem do studni był senegalski „foodtruck”, który oferował gościom przekąski senegalskie oraz wodę w butelkach, które w naszych akcjach będą stanowią cegiełkę, którą można nabyć, by w ten sposób wesprzeć nasz szczytny cel.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie – uczniom, rodzinom,  nauczycielom, siostrom i przyjaciołom, a w szczególności podopiecznym Fundacji L’Arche z p. Bernardetą Mróz oraz absolwentom z Polskiego Stowarzyszenia Absolwentów Urszulańskich.