W dniu 28 września 2021 r. spotkałyśmy się w gronie wychowanek urszulańskich, celebrując imieniny naszej opiekunki – drogiej siostry Rafaeli Husson. Solenizantka przyjęła nasze życzenia zdrowia i nieustającej opieki Najwyższego. W serdecznej, radosnej atmosferze prowadziłyśmy rozmowy, ciesząc się ze sposobności bezpośredniego spotkania po wielomiesięcznej rozłące spowodowanej pandemią.
Równocześnie, przy tej miłej okazji, powitałyśmy nową przełożoną wrocławskiej wspólnoty – siostrę Kingę Klepek. To pierwsze spotkanie miało uroczysty charakter z symbolicznym chlebem wręczonym siostrze przełożonej na dobry początek pracy we Wrocławiu i wspólne pomnożenie dobra, które, podążając za urszulańskim SERVIAM, staramy się rozsiewać jako wychowanki, do grona których,  jak dowiedziałyśmy się podczas spotkania, matka przełożona też należy. (A. Wnukiewicz-Kozłowska)