Na zaproszenie p. Roberta Ruszczaka  1 października 2021 r. gościliśmy w naszej szkole p. Roberta Jadwiszczaka – diecezjalnego koordynatora Szkolnych Kół Caritas. Urszu SKC (Szkolne Koło Caritas) działa już od 2018 roku. Nasz gość przedstawił w czasie spotkania plan działania Wrocławskiej Caritas na bieżący rok szkolny oraz zachęcił, szczególnie uczniów klas pierwszych, do aktywnej realizacji naszego urszulańskiego SERVIAM włączając się w akcje organizowane przez Caritas. SERVIAM i CARITAS zawsze razem!