Konkurs matematyczny „Kangur”

85

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie matematycznym „Kangur”, który będzie miał miejsce w czwartek, 16 marca 2023 r. w godz. 9:00-10:30.

Do piątku 13 stycznia 2023r. uczniowie chętni zgłaszają się wraz z opłatą i wypełnioną przez rodziców zgodą na udział w konkursie i klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych do p. Ewy Suszek lub swojego nauczyciela matematyki.
Druki zgody i klauzuli informacyjnej należy pobrać ze strony konkursu www.kangur-mat.pl Tam również znajduje się aktualny regulamin konkursu oraz zadania z lat poprzednich.
Opłata za konkurs wynosi 14 zł.

Każdy uczeń zgłoszony do Konkursu otrzymuje nagrodę uczestnictwa.

WIĘCEJ O KONKURSIE