P. Monika Panfil i p. Ewa Suszek w ubiegły poniedziałek zabrały uczniów klas trzecich rozszerzenia z geografii do stacji meteorologicznej Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr. W wyjściu uczestniczyli uczniowie klas 3c, 3d i 3e. W arkana obserwacji instrumentalnych wprowadzał naszych uczniów dr. hab. Marek Błaś, profesor w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery.