Przyrzeczenie sztandarowe uczniów klas pierwszych, które miało miejsce w poniedziałek, miało wymiar symboliczny. W tym powywracanym do góry nogami roku staramy się do końca przywrócić równowagę, posuwając się do całkowicie nieszablonowych rozwiązań. Bo kto kiedykolwiek słyszał o „urszuli” w czerwcu? Nasze patronalne święto, mające swe miejsce w kalendarzu 21 października, to dzień szczególny dla nowych uczniów – tego dnia pierwszoklasiści składają przyrzeczenie sztandarowe.

Po powrocie do nauki stacjonarnej podjęliśmy decyzję, aby właśnie oni, po tym, jak świetnie poradzili sobie w nauce w izolacji, poczuli się częścią społeczności urszulańskiej poprzez złożenie przysięgi. A ta odbyła się podczas uroczystej mszy św. po przewodnictwem ks. Arkadiusza Krżiżoka w kościele pw. Świętego Imienia Jezus. Świadkami tego ważnego wydarzenia byli reprezentanci klas drugich oraz nauczyciele, obecni podczas eucharystii.