Ostatni miesiąc zdecydowanie należał do bardzo ekscytujących – rekrutacja, która właśnie dobiega końca, przyniosła nam wiele dobrych emocji. Jutro, 28 czerwca, jest ostatni dzień deklaracji wyboru naszej szkoły. Osoby, które zostały zakwalifikowane do nowych pierwszych klas prosimy o dostarczenie do sekretariatu dwóch dokumentów: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, co będzie potwierdzeniem woli uczęszczania do naszej szkoły. Sekretariat czynny jest w godzinach od 7:00 do 15:00.