W ostatni piątek uczniowie i wychowawcy mieli okazję spotkać się na klasowych „wigiliach”, podczas których składano sobie życzenia świąteczne. Zmiana terminu tych spotkań została wymuszona niespodziewaną odgórną decyzją o zmianie trybu nauki od tego tygodnia na zdalny. W harmonogramie tego uroczystego dnia zabrakło jednak miejsca na tradycyjne, wspólne spotkanie w auli, co musieliśmy nadrobić (a jakże!) na Teamsie w ostatni dzień przed feriami. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia – siostrze dyrektor, Katarzynie Niemiec, Samorządowi Uczniowskiemu oraz wszystkim, którzy złożyli nam najlepsze życzenia: siostrze przełożonej, Kindze Klepek, przedstawicielowi Rady Rodziców, p. Romanowi Bronkowskiemu (łączył się z nami telefonicznie!), a całej społeczności szkolnej, ludziom dobrej woli – za obecność 🙂