W ostatni piątek, przesunięte z powodu nauki zdalnej, odbyło się spotkanie opłatkowe nauczycieli i pracowników szkoły. Duża absencja wśród zaproszonych wprowadziła bardzo kameralną atmosferę. Spotkanie w refektarzu zostało poprzedzone Mszą św., którą odprawił ks. Przemysław Vogt.