Wtorkowe popołudnie było specjalnym czasem dla nauczycieli i pracowników szkoły, którzy zebrali się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Tradycyjnym, choć przez pandemię ostatnie miało miejsce w 2019 roku…

Wydarzenie rozpoczęło się krótkim czuwaniem w kaplicy na opactwie i adoracją Najświętszego Sakramentu, po czym zebrani udali się na dalszą część spotkania do klasztornego refektarza. Tam składano sobie nawzajem życzenia, wpierw pracownicy szkoły życzyli siostrom błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, po czym przyszedł czas na życzenia indywidualne,  z opłatkiem.  Wczesny wieczór zakończył się pysznym tradycyjnym posiłkiem – barszczem i krokietami.