Dla naszych dwóch klas trzecich, 3d i 3e, oficjalnie rozpoczyna powolna, wytrwała i trudna droga do ostatniego etapu edukacji szkolnej – egzaminu dojrzałości. Wczoraj miało miejsce bardzo ważne dla nich spotkanie – podczas spotkania z siostrą dyrektor po raz pierwszy zapoznali się z procedurami maturalnymi. Teraz do 30 września nasi maturzyści muszą dokonać wyboru przedmiotów rozszerzonych na majowy egzamin i złożyć wstępne deklaracje maturalnych. Życzymy mądrych decyzji!