Uczniowie klasy 2b udali się do przedszkola „Ziarenko”, prowadzonym przez Siostry Jadwiżanki, gdzie spędzili czas bawiąc się z dziećmi, a także rozmawiając z nimi o dobrych uczynkach i pomaganiu innym.