Jubileusz 75-lecia Liceum skłania nieustannie nasze myśli w kierunku absolwentek i absolwentów, którzy kończyli naszą szkołę na przestrzeni ubiegłych dziesięcioleci. Z wieloma z nich mamy kontakt, widzimy się przy okazji różnych spotkań i uroczystości, odwiedzają naszą szkołę indywidualnie czy grupami.

Dzisiaj chcielibyśmy poświęcić naszą uwagę i parę słów tym z wychowanek, które z racji swojego wieku, sytuacji zdrowotnej, czy życiowej znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia innych. Chcielibyśmy wyciągnąć do nich rękę i zorganizować „koleżeńską” pomoc; koleżeńską, czyli międzypokoleniową.

Prosimy o pomoc: jeśli wiedzą Państwo o absolwentkach naszego liceum, które są w trudnej sytuacji i wymagałyby pomocy – w zakupach, załatwianiu w zakupach, załatwianiu drobnych spraw, odwiedzenia (czy po prostu porozmawiania), prosimy o kontakt – prosimy napisać na nasz adres

info.urszulanki@gmail.com

z podaniem imienia i nazwiska osoby w potrzebie oraz danych kontaktowych. My postaramy się jak najszybciej nawiązać kontakt i ustalić szczegóły ewentualnej pomocy.