Inauguracja Roku Jubileuszowego 75-lecia – uroczysty apel

217

Materiał filmowy z inauguracji Roku Jubileuszowego 75-lecia Liceum Urszulańskiego we Wrocławiu. Uroczysty apel upamiętniający pierwszy dzwonek sprzed 75 lat, który wybrzmiał przy pl. Nankiera 3 listopada 1946 roku. Realizacja filmu s. Paulina Musioł.