Przed Świętami uczniowie klasy 1b spotkali się z Jakubem Wojsławskim, absolwentem naszego liceum (2022). Tematem spotkania była wyprawa Kuby na misje świeckie do Liberii, którą odbył w 2021 roku. Takie wyjazdy, organizowane przez Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu, są dużym wyzwaniem dla młodych ludzi i wymagają gruntownego przygotowania. Nasi młodzi uczniowie mogli usłyszeć, jak i gdzie zgłosić swoją chęć do podjęcia tego niezwykłego wysiłku, na co się nastawiać myśląc o tak dużym wyjeździe, itd. (fot. J. Drohobycka)