Serviam On Tour#3. Lodówki społeczne. Wracamy z projektem charytatywnym!

131

Kiedy myślimy o zawołaniu  SERVIAM, chcielibyśmy przywołać z pamięci projekt charytatywny, który zapoczątkowaliśmy prawie trzy lata temu, mianowicie inicjatywę Serviam On Tour. Serviam tn Tour to działania w ramach jednego cyklu których celem było wyjście ze sztandarem Serviam na zewnątrz i nawiązanie współpracy z instytucjami pomocowymi. Udało nam się przeprowadzić takie dwa projekty.

W pierwszym roku działania udało nam się nawiązać owocną współpracę z Fundacją L’Arche, którą zajmuje się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Podopiecznych tej zaprzyjaźnionej Fundacji gościliśmy u nas i odwiedziliśmy ich także w ich domu. W drugiej odsłonie spotykaliśmy się z bezdomnymi twórcami filmowymi Cinema Albert Productions  z Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta. Wraz z nimi, między innymi, oglądaliśmy film ich produkcji pt. „Mój Manhatan”.

Właśnie teraz chcemy pobudzić na nowo do życia naszą inicjatywę, a okazją ku temu jest międzynarodowy projekt, w którym uczestniczymy w tym roku, czyli „Drugie życie rzeczy”, o którym wielokrotnie informowaliśmy. Chcielibyśmy jeszcze w tym roku szkolnym połączyć te dwie inicjatywy i zaproponować społeczności szkolnej zaangażowanie się w pomoc najbiedniejszym. Zapraszamy do naszej strony, gdzie będziemy prezentować poszczególne etapy i (mamy nadzieje) owoce naszych działań!