Wybraliśmy „Zdjęcie września”!

207
bty

Społeczność szkolna wybrała Zdjęcie Września! Fotografia zostało wykonana podczas lekcji wychowania fizycznego w klasie 3c Liceum, a widzimy na niej uczniów idących na zajęcia na Wyspę Słodową. Autorem zdjęcia jest p. Tomasz Herman.

Fotografię miesiąca wybiera społeczność uczniowska w drodze głosowania spośród zdjęć publikowanych na stronie internetowej oraz na szkolnym profilu Instagrama. Głosowanie przeprowadzają szkolni fotografowie przy współpracy z p. Piotrem Sołodyną.