Uczennice naszego liceum – Alina Lorczyk i Hiacynta Peregudowska – awansowały do etapu okręgowego Olimpiady Języka Łacińskiego. Podczas etapu szkolnego dziewczęta tłumaczyły na język polski tekst o tyranie Dionizjuszu, oparty na fragmencie dzieła Waleriusza Maksymusa (I w. n.e.). Serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów, ut amor crescat litterarum Latinarum! Nauczycielem łaciny w naszej szkole jest p. Piotr Skowroński.