… Kwartalnika Kulturalnego Nowy Napis jest najświeższym nabytkiem szkoły. Obecnie liczy 9 tytułów – wszystkie można wypożyczyć na zwykłych zasadach (na 30 dni, prawo do 2 prolongat). Oto lista książek:

  • Jan Błoński: Język właściwie użyty
  • Zbigniew Chojnowski: Postacie kobiecości
  • Adrian Gleń: Języki rzeczywistości
  • Marek Kochan: Dramaty wybrane
  • Wiesław Ratajczak i Jolanta Nawrot: Ocalone, nieuśmierzone…
  • Andrzej Sulikowski: Rynek i coraz dalsze okolice
  • Katarzyna Szewczyk – Haake: Moralna strona ludzkiego bytu
  • Konrad W. Tatarowski i Renata Nolbrzak: Liryka i polityka
  • Maciej Woźniak: Podróż przez rzeczywistość

Zapraszamy do biblioteki – każda z wymienionych pozycji zawiera opracowanie krytyczne i wybór najbardziej współczesnych polskich utworów literackich.