BohaterON 2020. Dziękujemy powstańcom warszawskim!

245

Tradycyjnie październik był czasem, kiedy w szczególny sposób dziękowaliśmy żyjącym bohaterom narodowym, którzy swoim heroicznym wysiłkiem wywalczyli naszemu krajowi wolność, dzięki czemu my teraz możemy rozwijać się i uczyć w pokoju. Młodzi ludzie w różnych klasach przygotowywali listy, pisali kartki adresowane jak co roku do bohaterów powstania warszawskiego, a uczniowie klasy 2e Liceum przygotowali filmik, który zostanie przekazany powstańcom.