mde

W ubiegłym roku szkolnym obecna klasa 3b Liceum brała udział w pracach nad projektem edukacyjnym realizowanym przez Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

17 września odbył się uroczysty pokaz gry dydaktycznej, będącej efektem tych działań. Spotkanie połączone było ze szkoleniem. Uczestniczyły w nim Łucja Szuber, reprezentująca uczniów, p. Joanna Dobiech oraz absolwentka naszego liceum, a obecnie studentka polonistyki UWr, p. Marta Raer, odbywająca praktyki nauczycielskie w naszej szkole.