Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w bardzo ciekawym konkursie historycznym. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Uczniów oraz 4-osobowe zespoły uczniowskie pracujące w kategorii multimedialnej szkoły mogą zgłaszać do 30 listopada 2019 r. Nagrodą główną jest wyjazd edukacyjny na Kresy we wrześniu 2020 r. Koordynatorem projektu jest s. Agata Stężowska.