W poniedziałek uczestniczyliśmy w I Dniu Naukowca organizowanym z naszym liceum, podczas którego sześciu naszych uczniów zaprezentowało pasjonujące ich tematy z szeroko pojętej nauki. Wydarzenie zostało uroczyście otwarte przez dr hab. Agatę Wnukiewicz-Kozłowską, która zachęciła naszą młodzież do podążania trudną, ale fascynującą drogą nauki. W głównej części programu, podzielonej na dwie części, każdej zakończonej quizami  na platformie Kahoot, usłyszeliśmy prelekcje naszych zdolnych uczniów według następującej kolejności:

Dawid Mazur „Kryminalistyka, czyli chemia w życiu (nie)codziennym.” (opieka p. Małgorzata Wróblewska / p. Piotr Sołodyna)
Hanna Borkowska „SI w Chinach. Technologia w państwie autorytarnym.” (opieka p. Hubert Kastelik)
Michał Oziembłowski  „Ikonografia i deskrypcja wybranych monet antycznych” (opieka p. Joanna Dobiech)
Mikołaj Lewczuk „Użycia biologii w kryminalistyce” (opieka p. Jadwiga Leszyńska-Kazuro / p. Piotr Sołodyna)
Julia Daszkiewicz „Polska Fudżijama” (opieka p. Monika Panfil)
Hubert Szumski „Mitologia japońska czyli od animizmu do mitologii” (opieka p. Joanna Dobiech)

Dawid Mazur
Hanna Borkowska
Michał Oziembłowski

 

 

 

 

 

Mikołaj Lewczuk
Julia Daszkiewicz
Hubert Szumski

 

 

 

 

 

Uczniowie przygotowali się pod okiem nauczycieli-opiekunów, wraz z którymi pisali artykuły, które opublikujemy jeszcze w tym roku szkolnym. Spotkanie zostało przygotowane przez uczniów klasy 3e: Jakuba Wojsławskiego, Zofię Łagodę, Julię Jaskółę, Maję Nowosielską, Julię Cwynar, Michała Skrzypczyńskiego, Tymoteusza Mazura, którzy współpracowali z wychowawcą, p. Piotrem Sołodyną. Przy edycji materiałów wideo grupie pomagał Dominik Wysocki z klasy 1c.