Po dwóch miesiącach rozłąki spotykaliśmy się na nowo, aby zainaugurować w kościele akademickim kolejny rok szkolny. Przyjęliśmy aż pięć klas pierwszych, dlatego przepiękna barokowa świątynia zapełniła się po brzegi wypoczętymi uczniami i nauczycielami. Mszę św. celebrował ks. Arkadiusz Krżiżok, nasz szkolny duszpasterz.

Podczas oficjalnej części uroczystości w auli szkolnej, po powitaniu gości przez uczniów Samorządu Uczniowskiego, głos zabrały siostra dyrektor, Zuzanna Filipczak i siostra przełożona, Joanna Łątka, które przywitały uczniów po wakacjach, a w szczególności uczniów klas pierwszych. W auli gościliśmy także przedstawicielki Polskiego Stowarzyszenia Byłych Wychowanek Urszulańskich, które skierowały do młodszych „kolegów i koleżanek” ciepłe słowa zachęty przed wysiłkiem nowego roku. Siostra dyrektor powitała także nowych nauczycieli, którzy w tym roku rozpoczną pracę w naszej szkole (przedstawiliśmy ich w relacji z rady pedagogicznej). Na zakończenie wychowawcy klas zabrali swoich uczniów do klas, a wychowawcy klas pierwszych oprowadzili swoich wychowanków po szkole.