Klasa 1b w laboratorium Instytutu Chemii UWr.

212
Temat pierwszych zajęć laboratoryjnych dla klasy 1b to sporządzanie roztworów o zadanym stężeniu procentowym i molowym w procesie miareczkowania i wyznaczania nieznanych stężeń. Nasi uczniowie udali się do laboratorium Instytutu Chemii UWr. w p. Małgorzatą Wróblewską. (for. O. Stefanowska)