Uczniowie klasy 3b pogłębiają swoją wiedzę chemiczną i umiejętności w zakresie prac laboratoryjnych odwiedzając po raz kolejny pracownię doświadczalną Uniwersytetu Wrocławskiego. Cykliczne spotkania z żywą chemią są przywilejem klas o profilu biologiczno-chemicznym, a współpraca z uniwersytetem jest dla naszych uczniów nieocenionym źródłem wiedzy. (fot. J. Wojnowska)