Konkursy o św. Edycie Stein – zachęcamy do udziału!

168

Przypominamy o dwóch konkursach, które ogłosiliśmy z okazji Tygodnia ze św. Edytą Stein. Jednocześnie informujemy, że przekładamy termin oddawania prac na 15 stycznia 2023. Idą Święta, więc mamy więcej czasu na realizację artystycznych wizji.

Konkurs fotograficzny Wrocław Edyty Stein

temat: WROCŁAW EDYTY STEIN
termin trwania konkursu: 15 listopada – 15 grudnia 2022 r.
format prac: 13×18 (papier fotograficzny)
ilość prac: najwyżej 2 fotografie wydrukowane w studiu fotograficznym
uwagi:
– autorem zdjęć może być tylko jedna osoba, nie zespół,
– fotografia/fotografie muszą być pracami własnymi wykonanymi samodzielnie; nie mogą to być prace już nagradzane i wcześniej publikowane,
– do konkursu fotograficznego nie zostaną zakwalifikowane prace konkursowe, na których znajdują się znaki, cyfry – daty, znaki wodne, podpisy,
– niedopuszczalna jest ingerencja w zdjęcie – korekta kolorystyczna, retusz, fotomontaż, itp.
Prace oceniane będą pod kątem artystycznym i merytorycznym przez jury.
Osoby zgłaszające prace konkursowe zobowiązane są wypełnić i oddać wraz z pracami zgodę podpisaną przez rodziców. Wzór zgody należy pobrać poniżej:
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE / REGULAMIN KONKURSU
Prace oddajemy p. Justynie Kostrubies lub p. Piotrowi Sołodynie.

Konkurs plastyczny: Edyta Stein – portret kobiety

Tytuł: Edyta Stein – portret kobiety
temat: portret termin trwania konkursu: 15 listopada – 15 grudnia 2022 r.
format pracy: a4
ilość prac: 1  technika: dowolna
uwagi:
– autorem zdjęć może być tylko jedna osoba, nie zespół,
– portret musi być pracą własną, wykonaną samodzielnie; nie może to być prace już nagradzana i wcześniej publikowana.

Prace oceniane będą pod kątem artystycznym i merytorycznym przez jury.
Osoby zgłaszające prace konkursowe zobowiązane są wypełnić i oddać wraz z pracami zgodę.
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Prace oddajemy p. Justynie Kostrubies.