Klasa 2b, o profilu biologiczno-chemicznym, udała się ponownie do laboratorium na Wydziale  Chemii UWr., gdzie podczas ćwiczeń uczniowie badali sposoby otrzymywania soli oraz hydrolizę soli, a także określali pH roztworów.