Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i stawili się w środę w auli na spotkaniu z wychowawcami i wicedyrektor, s. Katarzyną Niemiec. Zanim rodzice udali się z wychowawcami do klas, siostra wicedyrektor, między innymi,  przedstawiła wyniki egzaminów końcowych ubiegłego roku szkolnego oraz podsumowała rekrutację do Liceum. Oprócz niej, głos zabrali szkolni pedagogowie, p. Joanna Gruszczyńska i p. Robert Ruszczak, oraz doradca zawodowy, p. Magdalena Krakowska.

Harmonogram spotkań z rodzicami jest od dzisiaj dostępny w menu/szkoła