18.09.2017. W poniedziałek została oficjalnie rozpoczęta nasza współpraca z Wydziałem Prawa Administracji i Ekonomii UWr. Umowy podpisane! A już niebawem, w październiku, rozpoczną zajęcia na zaprzyjaźnionym Wydziale nasi uczniowie klasy 1aLO. Będziemy na bieżąco informować o postępach w zdobywaniu wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa. Koordynatorem współpracy z UWr jest p. Anna Tracz-Molasy.