Natłok pracy szkolnej w wielkim poście sprawia, że nasi nauczyciele wybierają się na swoje rekolekcje na początku maja. Tym razem nie było wyjątku – grono pedagogiczne udało się na trzydniowe spotkanie do dobrze znanego nam Barda Śląskiego.

Rekolekcje w tym roku przygotował ks. Mariusz Szypa, który na co dzień sprawuje funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego we wrocławskiej Kurii Metropolitalnej. Oprócz uczestnictwa w wydarzeniach religijnych (liturgia godzin, nabożeństwo majowe, Msze św.), nauczyciele wzięli udział w konferencji „Jezus – droga, prawda i życie”, w trakcie której był czas na zadawanie pytań i dyskusje.

Każde majowe rekolekcje to okazja do integracji grona pedagogicznego. Oprócz tego wyjazd ma charakter rodzinny – uczestnicy mogą zabrać ze sobą współmałżonków i dzieci. W tym roku, podczas zajęć dla dorosłych, dziećmi opiekowała się nasza absolwentka, Milena Orłowska. Dziękujemy za poświęcony nam czas!