W poniedziałek 17 czerwca uczniowie klasy 2 Liceum udali się na Wydział Prawa, aby napisać esej zaliczeniowy po skończonych tegorocznych zajęciach edukacji prawniczej. Wszyscy zdali, a niektórzy z wyróżnieniem: Ida Kulińska, Rozalia Wygoda, Piotr Tomaszewski, Hiacynta Peregudowska, Ola Mosznińska. Wszystkim gratulujemy. Organizatorką zajęć z ramienia szkoły jest Anna Molasy.