Jeszcze przed Świętami uczniowie klasy 2b udali się na Wydział Chemii UWr. na swoje zajęcia laboratoryjne. Tematem zajęć były sole – nasi młodzi adepci nauki otrzymywali je różnymi metodami i badali odczyn ich roztworów wodnych. (fot. A. Olech)