Kontynuujemy nasze zajęcia w Klubowym Centrum „Miejscówka”, prowadzonym przez Stowarzyszenie HalleluJah. Warsztaty nt. profilaktyki uzależnień prowadzone są przez p. Jędrzeja Maciuka, terapeutę uzależnień. W tym tygodniu na zajęcia udali się uczniowie  klasy 3bG.