Pod koniec września miała miejsce prezentacja efektów klasowego projektu klasy 1a Liceum, która (uwzględniając wymagania metody projektu) pracowała – pod kierunkiem p. Joanny Dobiech –  ponad dwa tygodnie nad przygotowaniem dramy o mitologicznych bohaterach. Zarówno scenariusz zajęć jak i prezentacja poszczególnych postaci miały charakter autorski. Uczniowie, wcielając się w mitologiczne postacie, nadawali im rysy współczesne i interpretowali ich zachowania. Podczas zajęć miały miejsce m.in. wybory herosa, rozmowa z cyku „Pytanie na śniadanie”, spotkanie z Zeusem.