Rok ciężkiej, wyczerpującej pracy za nami, ale to był bardzo dobry i owocny czas. Piątkowa uroczystość zakończenia roku szkolnego była momentem, kiedy mogliśmy się spotkać i podziękować sobie nawzajem za wspaniałą pracę i sukcesy które osiągnęliśmy. Najpierw, kiedy o poranku aula zapełniła się licealistami, podsumowania wyników klasyfikacji dokonała siostra dyrektor, Zuzanna Filipczak. Najwyższą średnią ocen (5,50) uzyskała Maria Piłat (2LO) i to ona będzie ubiegać się o Stypendium Prezesa Rady Ministrów. To był zdecydowania rok klasy 2LO, która uzyskała średnią 4,17 i naręcze książek jako nagrody indywidualne dla uczniów. Zresztą wyniki klasy pierwszej okazały się równie napawające dumą. Pierwszą część dnia zakończyliśmy brawurowym występem duetu Agnieszki Stępień (skrzypce) i Tomasza Białynickiego-Biruli (fortepian), którzy wykonali utwór „Por una cabeza” Carlosa Gardela.

Uczniowie gimnazjum i liceum spotkali się na wspólnej Mszy św. w kościele uniwersyteckim, którą celebrował ks. Arkadiusz Krżiżok, nasz szkolny duszpasterz. Dla licealistów Msza była ostatnim wspólnym spotkaniem w tym roku szkolnym, dla gimnazjalistów rozpoczynała uroczystość zakońćzenia.

Część oficjalną w auli rozpoczęły, jak o poranku, przewodniczące Samorządów Uczniowskich Gimnazjum i Liceum, Michalina Urbanowicz (2aG) i Dominika Milewska (2LO). Część przedpołudniowa także obfitowała w radosne wieści. Siostra dyrektor pogratulowała Hiacyncie Peregudowskiej z klasy trzeciej, która uzyskała najwyższą średnia ocen w gimnazjum i całym Zespole Szkół Urszulańskich – 5,78. Klasa trzecia uzyskała najwyższą średnią w szkole – 4,31. Joanna Mazur (3G) została odznaczona Najwyższym Odznaczeniem Szkoły, za wzorową postawę i nietuzinkową osobowość. Zwycięzcami tegorocznej edycji Ligi Klas Gimnazjum zostali uczniowie 1aG, wychowankowie p. Piotra Sołodyny. Za Fotografię Roku 2017 wybrano „Zdjęcie września”, autorstwa Krzysztofa Bagińskiego (1LO), przedstawiające ujęcie z wycieczki licealistów do Barda Śląskiego.
Piątkowa uroczystość to był także czas pożegnań i podziękowań. W tym roku pracę w naszej szkole kończą: s. Katarzyna Starek (religia), p. Wisława Jurasz (j. niemiecki), p. Joanna Sobkowiak (PDŻ), p. Justyna Koczwarska (zajęcia artystyczne/muzyka), pedagog szkolny, p. Agata Gajos oraz wieloletni pracownicy obsługi, p. Danuta Pomogier, p. Renata Malejka i p. Leszek Łapa. Kwiaty i podarki wręczali nauczycielom przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i rady Rodziców.

Osobne miejsce w harmonogramie ostatniego dnia szkoły w gimnazjum zajmuje pożegnanie klasy trzeciej, które przygotowały klasy drugie i klasa trzecia. W programie obejrzeliśmy ciekawe prezentacje i wysłuchaliśmy wspaniałych występów muzycznych w wykonaniu uczniów gimnazjum. Na koniec z ust siostry dyrektor usłyszeliśmy długo wyczekiwane słowa, że rok szkolny 2016/2017 uważa się za zamknięty.