Nauczyciele zainaugurowali rok pracy dwoma posiedzeniami rady pedagogicznej. Podczas pierwszej (we wtorek) podsumowano ubiegły rok pracy i przedstawiono harmonogram na nowy sezon, podczas drugiej sesji (w piątek) gościliśmy p. Mariolę Kujańską i p. Justynę Kokot, które poprowadziły zajmujące warsztaty psychologiczne.