80. rocznica powstania AK

68
Wspominamy… 14 lutego 1942 r. nastąpiło przekształcenie Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową (AK). Celem tych zmian było zgrupowanie licznych oddziałów partyzanckich pod struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Dzisiaj przypada 80. rocznica tych ważnych wydarzeń.