Od jesieni 2023 r.  organizowana jest przez Komisję Edukacji Prawnej 2. edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pt. „Adwokaci   rozjaśniają   prawo.” Nasze liceum zostało zaproszone do tego interesującego projektu i klasy drugie i trzecie bora udział w zajęciach z adwokatem p. Jackiem Gizą w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych (na klasę).  Tematem  przewodnim  tej edycji są  zagrożenia  w  internecie. Podczas zajęć poruszane są między innymi następujące zagadnienia: uporczywe nękanie (stalking), zniesławienia i zniewagi (hejt), podszywania się oraz podejmowania czynności zmierzających do skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego. Podczas zajęć adwokat zaprasza uczniów do dyskusji i stara się odpowiadać na wszelkie pytania dotyczące prawa karnego. Koordynatorem projektu ze strony szkoły jest szkolna psycholożka, p. Marta Szczepkowska.

Akcja „Adwokaci rozjaśniają prawo” ma dwa główne założenia: kształtowanie świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży oraz budowanie wizerunku adwokata jako specjalisty w dziedzinie prawa.