Od połowy listopada w naszym internacie trwała akcja zbierania skarpetek dla ubogich. Zebrane skarpetki zostały ładnie zapakowane i na „mikołajki” grupka internistek wraz z s. Pauliną Musioł rozdała je ubogim, którzy przychodzą do furty po kanapki. Dziękujemy wszystkim dziewczętom, które włączyły się w naszą akcję: ,,Daj skarpetkę – spraw innym radość”. (fot. M. Cygal)