Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w „Archipelagu Skarbów”, warsztatach profilaktyki zintegrowanej. W programie prowadzonym przez troje trenerów nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach, których celem było uwrażliwienie ich na problemy wynikające ze spożywania alkoholu, narkotyków, stosowania przemocy, czy oglądania pornografii. Dwudniowe warsztaty pomagały naszej młodzieży odpowiedzieć na pytanie, gdzie szukać trwałego szczęścia i miłości, jak realizować w życiu pasje i marzenia i jak budować relacje oparte na zaufaniu i szacunku. Koordynatorem projektu był p. Robert Ruszczak. (fot. J. Drohobycka / J. Świdurski / P. Sołodyna)