Powoli nasze 33-dniowe wirtualne rekolekcje 33/75 dobiegły końca. Duża grupa uczniów i nauczycieli dołączyła do duchowych przygotowań do złożenia aktu powierzenia szkoły Jezusowi przez Maryję z okazji 75-lecia działalności Liceum Urszulańskiego we Wrocławiu, które miało mieć miejsce podczas uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Na dzień przed miało miejsce czuwanie przygotowane przez Samorząd Uczniowski, podczas którego przygotowaliśmy się do uroczystości 8 grudnia i aktu zawierzenia.