Wczoraj, 22 lutego, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Myśli Braterskiej – święto przyjaźni i braterstwa łączące harcerzy i skautów na całym świecie. Z tej okazji uczniowie należący do drużyn skautowskich i harcerskich przyszli do szkoły w mundurach i przygotowali poranny apel.
Dzień rozpoczął się od prezentacji w auli, podczas której społeczność uczniowska mogła zapoznać się z genezą ruchu skautingowego, jego założycielem Robertem Baden-Powellem i różnymi organizacjami realizującymi idee skautingu. Podczas spotkania reprezentanci Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i Skautów Europy opowiedzieli o specyfice swoich organizacji i zachęcili do wstępowania w ich szeregi. Apel został przygotowany pod kierunkiem p. Piotra Skowrońskiego. (fot. J. Drohobycka / A. Biedak / J. Świdurski)