Jak wcześniej informowaliśmy, nasz uczeń, Dawid Mazur (2e Liceum), został laureatem Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niedawno odbyła się uroczysta gala konkursowa, podczas której przedstawiono wszystkich laureatów i uhonorowano ich odznaczeniami i nagrodami. Uroczyste spotkanie otworzył prof. dr hab. Wojciech Macyk, prodziekan ds. badań i współpracy Wydziału Chemii i kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej, a jej przebieg można było obserwować on-line.