Gościmy w Radio Rodzina Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

74
W naszej listopadowej audycji „Krótko i na temat” uczniowie przeprowadzili na falach Radia Rodzina ciekawa rozmowę z p. Rafałem Jakubczykiem, zastępcą kierownika wrocławskiego oddziału Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Nasz Gość od 16 lat pracuje na różnych stanowiskach jaki opiekun osób bezdomnych. W swoim życiu przeszedł głębokie nawrócenie, przynagliło go do służby drugiemu człowiekowi. W czasie rozmowy poruszyliśmy tematy przyczyn i rozmiarów zjawiska bezdomności w Polsce i na świecie. Mogliśmy również usłyszeć jakie potrzeby w przededniu zimy mają schroniska dla bezdomnych oraz jak pomagać osobom na ulicy. Rozmowę poprowadziły uczennice: Hania Mikos i Fleur Van Bavel oraz opiekun grupy radiowej, p. Robert Ruszczak. Zapraszamy do odsłuchania materiału.