Ostatnie już w tym roku szkolnym imieniny wychowawcy przypadły w klasie 2e Liceum. Tm razem nasza młodzież  po Mszy św. pod przewodnictwem  o. Tomasza udała się wraz z wychowawcą, p. Piotrem Sołodyną, do kina na seans filmowy.