Luty zakończył się parę dni temu i powoli mijają długie, spokojne wieczory, podobno sprzyjające czytaniu. Spójrzmy zatem, jak się ono toczyło w ubiegłym miesiącu. Najpierw – lista zwycięzców:

  • Teresa Gocel z kl. 1a przeczytała 10 książek w ciągu miesiąca;
  • Julia Górak z 3a i Małgorzata Haliżak z 4b – po 5 książek;
  • Paweł Paroboczy (3a), Maria Mazur (4b) i Filip Świderski (4b) – po 4 książki.

W lutym bibliotekę (wypożyczalnię) odwiedzono 314 razy. 18 osób korzystało z czytelni. Na komputerach pracowało 56 uczniów. W perspektywie całego roku szkolnego liczby wynoszą:

odwiedziny w wypożyczalni – 1821

korzystanie z czytelni – 210

korzystanie z komputerów – 197

Zimowy – lutowy ranking klas przedstawia się tak, jak to pokazują wykresy. Najpierw liczbowe zestawienie książek wypożyczonych przez uczniów (wykres nie uwzględnia wypożyczeń dokonanych przez nauczycieli i pracowników szkoły). Najwięcej „szoku”, żeby posłużyć się kolokwializmem, dostarczyła klasa 1C, w której wypożyczono przez cały miesiąc aż 1 książkę!

Ranking klas według kryterium średniej czytelniczej tym razem wykazuje pewne różnice, wynikające z różnic w liczebności zespołów uczniowskich.

Wprawdzie wiosna bardziej sprzyja romantycznym spacerom, niż lekturze, nie tracę jednak nadziei, że któraś z tych dalekich wędrówek zawiedzie kogoś do biblioteki. Lektura też może być romantyczna. (s. Elżbieta Peplińska)