Uczniowie klasy 1e Liceum podjęli się dzieła „Adopcji na odległość”, którzy adoptując dzieci w etiopskiej miejscowości Dilla Pierwszą założyli “rodzinę” (Fly Like An Eagle) i zainicjowali projekt „Dobra szkoła”. Na piątkowym apelu trójka uczniów przedstawiła społeczności szkolnej, w jaki sposób doszło do tej inicjatywy, jakie były etapy realizacji projektu i zachęcili inne klasy do podążania ich śladami. Skądinąd wiemy, że nasi nauczyciele właśnie dokonują adopcji w tym systemie, a także przymierza się do tego inna pierwsza klasa licealna. Będziemy  na bieżąco informować o naszych wolontariackich postępach!