Nasi maturzyści, klasa 4b, ponownie ćwiczyli swoje umiejętności laboratoryjne na Wydziale Chemii UWr. Tematem zajęć były ponownie węglowodory i ich jednofunkcyjne pochodne. Koordynatorem współpracy z uniwersytetem jest p. Małgorzata Wróblewska. (fot. M. Jakubowska / P. Gąssowski)