Czas na podsumowanie wyników naukowych naszych klas gimnazjalnych na zakończenie (drugiego) semestru. Tradycyjnie, średnią klasy mnożymy razy 100:

klasa 2aG – 4,05 x 100 – 405 pkt

klasa 2bG – 4,06 x 100 – 406 pkt

klasa 3aG – 4,37 x 100 – 437 pkt

klasa 3bG – 4,39 x 100 – 439 pkt

klasa 3cG – 4,02 x 100 – 402 pkt

Szczegóły, tabele, etc.